AVG BEROEPEN KEURMERKEN

  • ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING  AVG
    AVG PRIVACY KEURMERKEN | www.avgkeurmerken.nl

AVG PRIVACY BEROEPEN KEURMERKEN

Voortbouwend op het keurmerkschema van het AVG Privacy Keurmerk  zijn diverse AVG Privacy Beroepen Keurmerken beschikbaar voor diverse beroepshalve werkzame verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers om aan te tonen dat de interne bedrijfsprocessen dusdanig aantoonbaar zijn ingericht dat aan de eisen van de AVG kan worden voldaan. Voor meer informatie, klik hier.

Dit AVG keurmerk biedt vele voordelen dankzij een helder certificeringsproces bestaande uit een logisch-volgordelijk 10 stappenplan.

Voor een actueel overzicht van houders van het Nederlands Privacy Keurmerk (NPK) kunt u het Nederlands Register Privacy Keurmerken (NRPK) raadplegen.

Onder verwijzing naar het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wordt vooralsnog de volgende branche-indeling aangehouden.

1    Pedagogische beroepen

2   Creatieve en taalkundige beroepen

3   Commerciële beroepen

4   Bedrijfseconomische beroepen

5   Administratieve beroepen

6    Managers

7    Openbaar bestuur, veiligheid en juridishe beroepen

8   Technische beroepen

9    ICT beroepen

10  Agrarische beroepen

11  Zorg & Welzijn beroepen

12  Dienstverlenende beroepen

13  Transport en logistiek beroepen