AVG BRANCHE KEURMERKEN

  • ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING  AVG
    AVG PRIVACY KEURMERKEN | www.avgkeurmerken.nl

AVG PRIVACY BRANCHE KEURMERKEN

Voortbouwend op het keurmerkschema van het AVG Privacy Keurmerk  zijn diverse AVG Privacy Keurmerken op branche niveau beschikbaar danwel in ontwikkeling voor diverse verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers in de desbetreffende branches om aan te tonen dat de interne bedrijfsprocessen dusdanig aantoonbaar zijn ingericht dat aan de eisen van de AVG kan worden voldaan. Voor meer informatie, klik hier.

Dit AVG keurmerk biedt vele voordelen dankzij een helder certificeringsproces bestaande uit een logisch-volgordelijk 10 stappenplan.

Voor een actueel overzicht van houders van het Nederlands Privacy Keurmerk (NPK) kunt u het Nederlands Register Privacy Keurmerken (NRPK) raadplegen.

Onder verwijzing naar de  Kamer van Koophandel (KvK) wordt vooralsnog de volgende branche-indeling aangehouden.

1     Landbouw en visserij 

2    Industrie 

3    Bouwnijverheid

4    Groothandel

5    Detailhandel

6    Horeca

7     Vervoer

8    Financien

9    Adviesdiensten

10  Facilitaire diensten

11  Persoonlijke diensten

12  Algemene diensten

13  Zakelijk beheer