AVG PRIVACY KEURMERK

  • ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING  AVG
    AVG PRIVACY KEURMERKEN | www.avgkeurmerken.nl

AVG PRIVACY KEURMERK

Het AVG Privacy Keurmerk helpt de verwerkingsverantwoordelijke, verwerker en vertegenwoordiger om aan te tonen dat de interne bedrijfsprocessen dusdanig aantoonbaar zijn ingericht dat aan de eisen van de AVG kan worden voldaan.

Voortbouwend op het desbetreffend keurmerkschema zijn diverse categorieën nader uitgewerkt door middel van aanvullende protocollen. 

  1. AVG Privacy Branche Keurmerken
  2. AVG Privacy Beroepen Keurmerken
  3. AVG Privacy Maat Keurmerken

Het AVG keurmerk biedt vele voordelen dankzij een helder certificeringsproces bestaande uit een logisch-volgordelijk 10 stappenplan.

Voor een actueel overzicht van houders van het Nederlands Privacy Keurmerk (NPK) kunt u het Nederlands Register Privacy Keurmerken (NRPK) raadplegen.