AVG PRIVACY KEURMERKEN

  • ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING  AVG
    AVG PRIVACY KEURMERKEN | www.avgkeurmerken.nl

AVG PRIVACY KEURMERK

Het AVG Privacy Keurmerk helpt de verwerkingsverantwoordelijke, verwerker en vertegenwoordiger om aan te tonen dat de interne bedrijfsprocessen dusdanig aantoonbaar zijn ingericht dat aan de eisen van de AVG kan worden voldaan.

Voortbouwend op het desbetreffend keurmerkschema zijn onderstaande categorieën nader uitgewerkt door middel van aanvullende protocollen. 

Dit AVG keurmerk biedt vele voordelen dankzij een helder certificeringsproces bestaande uit een logisch-volgordelijk 10 stappenplan.

AVG PRIVACY BRANCHE KEURMERKEN

Voortbouwend op het keurmerkschema van het AVG Privacy Keurmerk  zijn diverse AVG Privacy Keurmerken op maat beschikbaar voor diverse verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers om aan te tonen dat de interne bedrijfsprocessen dusdanig aantoonbaar zijn ingericht dat aan de eisen van de AVG kan worden voldaan. Voor meer informatie, klik hier.

Dit AVG keurmerk biedt vele voordelen dankzij een helder certificeringsproces bestaande uit een logisch-volgordelijk 10 stappenplan.

AVG PRIVACY BEROEPEN KEURMERKEN

Voortbouwend op het keurmerkschema van het AVG Privacy Keurmerk  zijn diverse AVG Privacy Keurmerken op maat beschikbaar voor diverse verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers om aan te tonen dat de interne bedrijfsprocessen dusdanig aantoonbaar zijn ingericht dat aan de eisen van de AVG kan worden voldaan. Voor meer informatie, klik hier.

Dit AVG keurmerk biedt vele voordelen dankzij een helder certificeringsproces bestaande uit een logisch-volgordelijk 10 stappenplan.

AVG PRIVACY MAAT KEURMERKEN

Voortbouwend op het keurmerkschema van het AVG Privacy Keurmerk  zijn diverse AVG Privacy Keurmerken op maat beschikbaar voor diverse verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers om aan te tonen dat de interne bedrijfsprocessen dusdanig aantoonbaar zijn ingericht dat aan de eisen van de AVG kan worden voldaan. Voor meer informatie, klik hier.

Dit AVG keurmerk biedt vele voordelen dankzij een helder certificeringsproces bestaande uit een logisch-volgordelijk 10 stappenplan.