OVER ONS

  • ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING  AVG
    AVG PRIVACY KEURMERKEN | www.avgkeurmerken.nl

INITIATIEF VAN STICHTING PRIVACY NEDERLAND (SPN)

Het Nederlands Privacy Keurmerk (NPK) is het toonaangevend AVG Privacy Keurmerk waarvan Stichting Privacy Nederland (SPN) optreedt als onafhankelijke houder van het keurmerkschema. 

Sinds 07 januari 2014 geniet Stichting Privacy Nederland (SPN) de van regeringswege erkende status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Stichting Privacy Nederland (SPN) stelt zich (conform artikel 2 van haar statuten) ten doel: Het bevorderen, stimuleren, promoten en beschermen van privacy en dataprotectie en daarmee gerelateerde onderwerpen en activiteiten ten behoeve van de Nederlandse samenleving.

Op 25 mei 2018 heeft Stichting Privacy Nederland (SPN) als onafhankelijke houder van het keurmerkschema van het Nederlands Privacy Keurmerk (NPK) de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) verzocht om goedkeuring van het keurmerkschema. 

Ter bevordering van privacy en dataprotectie in Nederland houdt Stichting Privacy Nederland (SPN) keurmerkschema's voor diverse categorieën (ingedeeld naar CBS classificatie).

  1. AVG Privacy Keurmerk (generiek)
  2. AVG Privacy Keurmerken voor branches
  3. AVG Privacy Keurmerken voor beroepen
  4. AVG Privacy Maat Keurmerken

Heeft u vragen over het Nederlands Privacy Keurmerk (NPK), wij helpen u graag verder: contact@privacykeurmerken.nl

 

Marianne van der Groen

Stichting Privacy Nederland (SPN)| Nederlandse Privacy Keurmerken