REGISTER

  • ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING  AVG
    AVG PRIVACY KEURMERKEN | www.avgkeurmerken.nl

NEDERLANDS REGISTER VAN PRIVACY KEURMERKEN (NRPK)

Als houder (verwerkingsverantwoordelijke, verwerker of vertegenwoordiger) of kandidaat van het Nederlands Privacy Keurmerk (NPK) wordt u opgenomen in het Nederlands Privacy Keurmerk Register (NPKR). Het primaire doel van dit register is het invullen van het AVG transparantiebeginsel waarbij stakeholders op relatief eenvoudige wijze kennis kunnen nemen van de status van AVG naleving van houders van het Nederlands Privacy Keurmerk (NPK). 

EUROPEAN INSTITUTE FOR PRIVACY, AUDIT, COMPLIANCE & CERTIFICATION (EIPACC)

Status        |  goedgekeurd

Geldig tot | 25 mei 2019

NEDERLANDS PRIVACY KLACHTEN INSTITUUT (NPKI)

Status        |  goedgekeurd

Geldig tot | 01 januari 2019

NEDERLANDSE PRIVACY ACADEMIE (NPA)

Status        |  goedgekeurd

Geldig tot | 01 maart 2019

EUROPEAN LABORATORY OF NUTRITIENTS (ELN)

Status        |  In behandeling

 

EQUILAR ARBODIENSTEN

Status        |  In behandeling

 

HUMAN TOTAL CARE GROUP (HTC)

Status        |  In behandeling